За мен

Образование

 • Висше медицинско образование придобито 1977 г. в гр. София
 • Придобива специалност по Вътрешни болести през 1983г.
 • Придобива специалност по Нефрология през 1985г.
 • Специализира "Временен съдов достъп за хемодиализа – катетеризация на вена субклавия по метода на Селдингер за пациенти на хемодиализа" във Фрайбург Германия 1984г. и въвежда метода в България.
 • През 1994 г. специализира "Подготовка на болни за бъбречна трансплантация и лечение след трансплантация", както и "Поставяне на постоянни тунелизирани катетри при болни на хемодиализа" в Болница Еразъм в Брюксел Белгия в Клиника по Нефрология и трансплантация при Проф. Ванерьоген и Проф. Абрамович.

Професитионален опит

 • Работил като Гл. Асистент в Координационен Център по Хемодиализа МА-София и ИСУЛ
 • Началник отделение по хемодиализа в Бъбречна Болница Либия
 • Понастоящем Началник Отделени по хемодиализа към УМБАЛ "Св. Анна" София
 • Професионален опит в областта на катетеризациите – повече от 10 000 временни катетъра и над 700 постоянни тунелизирани катетри за хемодиализа.
 • Участие в многонационални клинични проучвания, преминал проверка на FDA USA

Член на

 • Български Лекарски Съюз
 • Научно дружество по нефрология
 • European Renal Association-European Dialysis and Transplantation Association (ERA-EDTA)
 • Vascular Access Society (VAS)

Владее

 • Френски и Английски език

Публикации

 • Поставяне на постоянни тунел катетри за хемодиализа – опит на ОХД при УМБАЛ "Св. Анна" София АД. Н. Тодоров, Кр. Атанасова, Н. Рафаи списание Нефрология, диализа и трансплантация брой 3-4; год.2007; стр.45-50

 • Профилактика и лечение на катетър-асоциирани инфекции при пациенти с постоянен тунел катетър на хемодиализно лечение. Н. Тодоров, Кр. Атанасова, Е. Джигошева списание Нефрология, диализа и трансплантация брой 3-4; год.2007; стр.40-45

 • Профилактика и лечение на тромбози при използване на постоянен тунел катетър в хемодиализата. Н. Тодоров, Кр. Атанасова, Е. Възелов списание Нефрология, диализа и трансплантация брой 2-4; год.2005; стр.46-47

 • Катетър-асоциирани инфекции при пациенти с постоянен тунел катетър на хемодиализно лечение. Н. Тодоров, Кр. Атанасова, Е. Джигошева. списание GP news бр.8 (100) година 9, август 2008г.стр. 22-25

 • Публикации в областта на съдовият достъп при болни на хемодиализа и доклади на научни конференции

Презентации

 • Профилактика и лечение на катетър асоциирани инфекции при пациенти с постоянен тунел катетър на хемодиализно лечение / Пампорово 2003г.
 • Поставяне на постоянни тунел катетри за хемодиализа- опит на ОХД при УМБАЛ "Света Анна" София-АД / Пампорово 2006г.
 • Постоянни тунел-катетри /Албена 2009г.
 • Проблемни случаи при Постоянни тунелизирани катетри / Албена 2010г.
 • Диагностика и лечение на инфекции при ЦВК. Принципи и практика/ Обзор 2010г.
 • Резултати от лечението с Мimpara при пациенти на ХД в УМБАЛ ’’Св.Анна ’’ София / София 2010г.
 • Използване на напреднали технологии при проблемни случаи с постоянни тунелизирани катетри / Тoкуда Болница /2010г
 • Предпазване от крайни усложнения след катетеризации / Пампорово 2011г.